fin english

TIEDÄTKÖ MISTÄ MAKSAT JA MITÄ SILLÄ SAAT?

Josbitilla on erittäin tehokkaat menetelmät suorituskyvyn mittaamiseen ja palvelutason valvontaan. Turvaamme verkkopalvelun laadun ja varmistamme, että saat käyttöösi kapasiteetin, josta on sinulle todellista hyötyä ja josta maksat.

Palvelutason määrittäminen perustuu aina asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin ja vaatimuksiin. Niiden perusteella määrittelemme täsmälliset ja tarkat valvontamittarit. Samalla sovitaan toimittajan velvoitteista ja reagointinopeudesta mahdollisten ongelmatilanteiden varalta.

Meillä on myös erikoisosaamista SLA-sopimusten määrittelystä, joten asiantuntijamme voivat auttaa jo sopimusten tekovaiheessa. Hyvin laadittu sopimus ja sen puolueeton todentaminen on sekä tilaajan että toimittajan etu.

MITÄ EROA ON TILATULLA JA TOIMITETULLA SUORITUSKYVYLLÄ?

Toivottavasti ei mitään, mutta asian luotettava selvittäminen on haastavaa. Palvelutasoa arvioitaessa tilaaja on usein vain toimittajan antaman raportoinnin varassa.

Palvelutasoa määrittävät SLA-sopimukset ovat yleensä toimittajan vakiosopimuksia. Niissä etenkin suorituskyvyn tason ja palvelun laadun määrittäminen jää usein epämääräiselle tasolle. Sen vuoksi myös vastuiden ja sanktioiden toteutuminen jää helposti harmaalle alueelle.

Ongelmien ilmaantuessa tilanne on hankala. Toimittajalta puuttuu tehokkaat työkalut ongelmien paikantamiseen ja tehtävien korjausten testaamiseen. Tilaajalla puolestaan ei ole keinoja eikä mittareita, joiden mukaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia voisi luotettavasti arvioida.

Meillä on menetelmät ja osaaminen! Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!